Intracel

Warunki współpracy

W celu nawiązania współpracy w zakresie odpraw celnych z Agencją Celną Intracel należy dopełnić następujących formalności:

 1. Upoważnić pisemnie agencję celną (upoważnienie musi być podpisane przez osobę wskazaną w dokumentach założycielskich firmy). [wzór]
 2. Złożyć komplet dokumentów firmowych w kopii (na kopii za zgodność z oryginałem podpisane przez osobę wskazaną w dokumentach założycielskich firmy)  :
  –  regon,
  –  nip,
  – aktualny wypis z krajowego rejestru handlowego lub wypis z ewidencji o działalności gospodarczej.
 3. Jeżeli chcecie  upoważnić nas na stałe, należy zarejestrować firmę w PDR (możemy zrobić to w Państwa imieniu, jeżeli jesteśmy jedyną agencją celną, która Was obsługuje)
 4.  W przypadku odpraw celnych niezbędny jest nr EORI.
 5. Należy uiścić opłatę skarbową 17 zł na konto Urząd Miasta Poznań  Nr konta 94 1020 4027 0000 1602 1262 0763