Intracel

Deklaracje Intrastat

Sporządzanie deklaracji intrastat dla wewnątrz wspólnotowego nabycia i wewnątrz wspólnotowej dostawy towaru

Przekazywanie informacji obowiązuje tych przedsiębiorców, którzy przekroczyli ustalone i ogłoszone w rozporządzeniu RM w sprawie badań statystycznych Statystyki Publicznej, progi odrębne dla przywozu i wywozu na 2017

  • próg podstawowy- jeśli obroty danego podmiotu przekroczą wartość
    przywóz-3 mln  zł; wywóz-2  mln zł.
  • próg szczegółowy – jeśli obroty danego podmiotu przekroczą wartość w przywozie 50 mln zł lub w wywozie 93 mln zł.

Zgłoszeniu do systemu INTRASTAT, podlegają wymienione niżej przepływy towarów:

  • zakupione i sprzedane;
  • transferowane w ramach tej samej osoby prawnej;
  • które mają być dostarczone w ramach umowy;
  • które mają być zainstalowane lub użyte w konstrukcjach;
  • które mają być dostarczone bezpłatnie;
  • realizowane na podstawie leasingu finansowego.