Intracel

Odprawy celne

Kompleksowa obsługa odpraw celnych. Eksport, Import - Chiny, Rosja Ukraina, Skandynawia, Szwajcaria.

Procedury Uproszczone

Możliwość odpraw w procedurach uproszczonych.

Deklaracje Intrastat

Sporządzanie deklaracji intrastat dla wewnątrz wspólnotowego nabycia i wewnątrz wspólnotowej dostawy towaru.

Akcyza

Wypełnianie deklaracji akcyzowych dotyczących samochodów osobowych.

Nasze usługi

 • Odprawy celne

  Agencja Celna Intracel, na zasadzie wyłączności, może reprezentować przed organami celnymi firmy biorące udział w obrocie towarowym z zagranicą. Agencja Celna może również dokonywać wszelkich czynności przewidzianych przepisami prawa celnego. Reprezentacja i postępowanie przed organami celnymi to zgłaszanie towarów do poszczególnych procedur celnych lub prowadzenie spraw przed Izbą Celną. EXPORT IMPORT ODPRAWA SAD
 • Deklaracje Intrastat

  Możemy zgłaszać w Państwa imieniu deklarację intrastat. Intrastat polega na przekazywaniu przez niektórych przedsiębiorców w kraju członkowskim Unii Europejskiej, informacji o dokonanych przywozach albo wywozach towarów do innych krajów należących do Wspólnoty, zaś z drugiej strony - na gromadzeniu tych danych przez upoważnione do tego organy państwowe (w Polsce Urząd Celny), ich przetwarzaniu, kontroli oraz udostępnianiu innym uprawnionym podmiotom. Zebrane w ten sposób informacje są następnie porównywane z informacjami zadeklarowanymi w podatkowych deklaracjach VAT-UE.
 • Deklaracje akcyzowe

  Możemy przygotować dla Państwa deklaracje akcyzową na samochód, alkohol, paliwo itp
 • Tłumaczenia

  Tłumaczenia dokumentów przez tłumaczy przysięgłych. Współpracujemy z tłumaczami wszystkich języków europejskich. Tłumacz języka niemieckiego w ciągu 2 godzin przetłumaczy dokumenty, a Ty w tym czasie załatwisz formalności akcyzowe. Zaletą jest nasze biuro, które znajduje się w budynku oddziału celnego.

Nowość- Odprawa w procedurze uproszczonej

Możliwość dokonywania odpraw eksportowych poza godzinami pracy Urzędu Celnego.
Możliwość szybszej realizacji zamówień klientów,

do góry