Intracel

Odprawy celne

Agencja Celna Intracel proponuje państwu swoje usługi w zakresie:

  • reprezentowanie państwa firmy przed urzędem celnym
  • kompleksowej obsługi odpraw celnych (eksport, import) Chiny, USA,  Rosja Ukraina, Skandynawia, Szwajcaria
  • wypełnianie świadectw pochodzenia i świadectw EUR.1, A.TR
  • wypełnianie dokumentów DWC, CMR, CIM, karnet TIR i innych
  • odprawy czasowe, uszlachetnienie czynne, uszlachetnienie bierne
  • doradztwo, wnioski, odwołania, dotyczące spraw celnych
  • rejestracja w systemach EORI i PDR
  • mienie przesiedlenia