Intracel

Start

Agencja celna INTRACEL proponuje państwu swoje usługi w zakresie:

– reprezentowanie państwa firmy przed Urzędem Celnym

kompleksowej obsługi odpraw celnych (eksport, import)

– sporządzanie deklaracji INTRASTAT dla wewnątrz wspólnotowego nabycia i wewnątrz wspólnotowej dostawy towaru

– wypełnianie świadectw pochodzenia i świadectw EUR.1

– wypełnianie dokumentów DWC, CMR, CIM, karnet TIR i innych

– odprawy czasowe, uszlachetnienie czynne, uszlachetnienie bierne

– doradztwo, wnioski, odwołania, dotyczące spraw celnych

– wypełnianie deklaracji akcyzowych na przywóz samochodów osobowych (AKC-U, AKC-R)

– wypełnianie deklaracji akcyzowych elektronicznie

– sprzedaż druków celnych SAD, SAD-BIS CMR i inne

– tłumaczenia – wszystkie języki europejskie (niemiecki w 2 godziny!)

 

Agencja Celna Intracel

64-920 Piła ul. Przemysłowa 23

Tel.: +48 (67) 351 88 70

Fax: +48 (67) 351 90 11

E-mail: agencja@intracel.pila.pl